Instruktion bok AUDI TT
Audi TT Coupé Underhåll och ... Kontrollera... Bränsle
Gäller bilar: med bensinmotor
Rätt bensinsort står på tankluckans insida.
Bilen är utrustad med en katalysator och får endast köras på blyfri bensin. Bensinen måste motsvara normen EN 228 eller DIN 51626-1 och vara svavelfri. Du kan tanka bränsle med maximalt 10 % etanol (E10). De olika bensinsorterna skiljs åt genom sina oktantal (ROT).
Följande överskrifter motsvarar respektive dekal i tanklocket:
Blyfri bensin med 95 oktan eller minst 91 oktan
Vi rekommenderar att bensin med 95 oktan används. Om sådan inte är tillgänglig: Bensin med 91 oktan med en mindre effektförlust.
Blyfri bensin med minst 95 oktan
Bensin med minst 95 oktan ska användas.
Om högoktanig bensin inte är tillgänglig kan du i nödfall även använda bensin med 91 oktan. I detta fall får motorn bara köras på mellanvarv och med låg belastning. Tanka så snart som möjligt bensin med 95 eller 98 oktan.
Blyfri bensin med 98 oktan eller minst 95 oktan
Vi rekommenderar att bensin med 98 oktan används. Om sådan inte är tillgänglig: Bensin med 95 oktan med en mindre effektförlust.
Om högoktanig bensin inte är tillgänglig kan du i nödfall även använda bensin med 91 oktan. I detta fall får motorn bara köras på mellanvarv och med låg belastning. Tanka så snart som möjligt bensin med 95 eller 98 oktan.
VIKTIGT
  • Etanolbränsle med hög etanolandel, t.ex. E50, E85 får inte tankas. Bränslesystemet skadas då.
  • Redan en tankfyllning med blyad bensin eller andra metalliska tillsatser försämrar katalysatorernas funktion permanent.
  • Endast sådana bensintillsatser (additiv) som är godkända av Audi får användas. Tillsatser med så kallade oktan-boosters eller knackningsförbättrare kan innehålla tillsatser som orsakar kraftiga skador på motorn och på katalysatorn. Sådana tillsatser får inte användas.
  • Bränslen som på bensinstationens pump är märkta som metallhaltiga, får inte användas. Även LRP-bränslen (lead replacement petrol) innehåller metalladditiv i hög koncentration. Risk för motorskada!
  • Vid bensin med för lågt oktantal kan höga varvtal eller kraftig motorbelastning orsaka motorskador.
Observera
  • Bilen kan tankas med bensin med ett högre oktantal än motorn kräver.
  • I länder som inte har svavelfritt bränsle kan du även tanka bränsle med låg svavelhalt.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.