Instruktion bok AUDI TT
Audi TT Coupé Underhåll och skötsel Vård och rengöring
Ju längre smuts får sitta kvar på bilen, desto kraftigare kan ytan angripas. Hög temperatur, till exempel genom solstrålning, förstärker angreppen på lacken.
Mjuka upp den kraftiga smutsen med rikligt med vatten före tvätten.
Hårt fastsittande smuts som t.ex. fågelspillning eller kåda tvättas lättast bort med mycket vatten och en mikrofiberduk.
Efter vintern bör bilens undersida rengöras omsorgsfullt från salt och sand.
Högtrycksaggregat
Vid biltvätt med ett högtrycksaggregat måste du noga följa aggregatets bruksanvisning. Detta gäller speciellt för tryck och sprutavstånd. Rikta inte strålen direkt mot tätningar för sidorutor, dörrar eller luckor och inte heller mot däck, gummislangar, isoleringsmaterial eller sensorer*. Håll ett avstånd på minst 40 cm.
Ta inte bort snö och is med ett högtrycksaggregat.
Använd under inga omständigheter rund stråle eller ”smutsfräsar”.
Vattnet får inte vara hetare än 60 °C.
Automatiska biltvättar
Spraya av bilen före tvätten.
Säkerställ att fönstren är stängda och vindrutetorkarna avstängda. Beakta biltvättens anvisningar, i synnerhet om det finns komponenter på din bil.
Välj helst biltvättar utan borstar.
Tvätta för hand
Tvätta bilen uppifrån och ned med en mjuk svamp eller en tvättborste. Använd rengöringsmedel utan lösningsmedel.
Tvätta mattlackerade bilar för hand
Spola först bort damm och grovkornig smuts från bilen så att lacken inte skadas vid tvättningen. Insekter, fettfläckar och fingeravtryck tar du bäst bort med ett specialrengöringsmedel för mattlack.
Stryk på rengöringsmedlet med en mikrofiberduk. Tryck inte på rengöringsmedlet för hårt, då annars lacken kan skadas.
Spola av bilen med mycket vatten. Rengör därefter bilen med ett neutralt shampo och en mjuk mikrofiberduk.
Spola av bilen igen med mycket vatten och låt den lufttorka. Ta bort eventuella vattenrester med en skinnduk.
VARNING
 • Tändningen ska vara frånslagen när bilen tvättas, resp. enligt automattvättens anvisningar – olycksrisk!
 • Skydda dig mot skarpkantade metalldelar när du tvättar underredet eller hjulhusens insidor – risk för skärskador!
 • Efter rengöringen kan bromsarna reagera med fördröjning på grund av fuktiga (vintertid isbelagda) bromsskivor och bromsbelägg – olycksrisk! Bromsarna måste då försiktigt bromsas torra.
VIKTIGT
 • Om du tvättar bilen i en automattvätt måste du eventuellt fälla in den utfällbara bakspoilern* samt fälla in ytterbackspeglarna för att undvika skador. Elektriskt infällbara ytterbackspeglar* får endast fällas in eller ut på elektrisk väg!
 • Tvätta inte bilen i skarpt solsken – risk för lackskador!
 • Använd inga insektssvampar, grova kökssvampar eller liknande – ytan kan skadas!
 • Mattlackerade bildelar:
  • Använd inte polermedel eller hårdvax - ytan kan skadas!
  • Använd aldrig tvättprogram med vaxkonservering. Det kan förstöra mattlackeffekten.
  • Klistra inte på dekaler eller magnetskyltar på mattlackerade bildelar, då lackskador kan uppstå när de tas bort.
Miljövård
Biltvätt ska bara göras på speciella biltvättplatser. Där kan smutsvattnet, som eventuellt är förorenat av olja, inte rinna ut direkt i avloppet.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.