Gebruiksaanwijzing AUDI Q5 2016
Audi Q5 Verzorging en on... Controleren en... Koelsysteem
Afbeelding 325Motorruimte: Ontgrendelingsknop koelvloeistofexpansiereservoir
Afbeelding 325Motorruimte: Ontgrendelingsknop koelvloeistofexpansiereservoir
Let op de veiligheidsaanwijzingen .
Koelvloeistofpeil controleren
De wagen op een horizontaal vlak parkeren.
Contact uitschakelen.
Het koelvloeistofpeil van het koelvloeistofexpansiereservoir aflezen Afbeelding325.
Het koelvloeistofpeil moet bij koude motor tussen de MIN- en MAX-markeringen liggen. Bij warme motor kan het peil ook iets boven de MAX-markering liggen.
Koelvloeistof bijvullen
Voorwaarde: er moet nog een resthoeveelheid koelvloeistof in het expansiereservoir aanwezig zijn .
Motor af laten koelen.
Een doek op het deksel van het koelvloeistofexpansiereservoir leggen.
Ontgrendelingsknop indrukken Afbeelding325 en het deksel voorzichtig linksom tot de eerste weerstand eruit schroeven .
Ontgrendelingsknop opnieuw indrukken en het deksel volledig eruit schroeven.
Koelvloeistof in de juiste mengverhouding link tot aan de MAX-markering bijvullen.
Let erop dat het vloeistofpeil stabiel blijft. Zo nodig opnieuw koelvloeistof bijvullen.
Deksel rechtsom dichtdraaien, tot u de tweede weerstand voelt.
Koelvloeistofverlies moet in de eerste plaats in lekkage worden gezocht. Onmiddellijk naar een (Audi-)specialist rijden en het koelsysteem laten controleren. Bij een dicht koelsysteem kunnen verliezen voorkomen, als de koelvloeistof door oververhitting kookt en daardoor uit het koelsysteem wordt geperst.
ATTENTIE
  • Het koelsysteem staat onder druk! Vuldop van het koelvloeistofexpansiereservoir niet bij warme motor openen - verbrandingsgevaar!
  • Antivries en dus ook koelvloeistof zijn schadelijk voor de gezondheid. Antivries in de originele verpakking buiten het bereik van kinderen goed opbergen - gevaar voor vergiftiging!
  • Bij werkzaamheden in de motorruimte moet u er ook bij uitgeschakeld contact rekening mee houden dat de koelluchtventilator vanzelf wordt ingeschakeld - gevaar voor verwondingen!
VOORZICHTIG
Geen koelvloeistof bijvullen, indien het expansiereservoir leeg is. Er zou lucht in het koelsysteem kunnen zitten - gevaar voor schade aan de motor! In dit geval niet verder rijden. Een (Audi-)specialist inschakelen.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.